Välkommen!

Ta reda på ditt hälsotillstånd med en blodanalys.

En hälsokontroll med levande blodanalys, inklusive näringsrådgivning tar ca 1 ½ timma.

Kort beskrivning hur det går till:

1. Du får ett mail med några frågor, som du fyller i och skickar tillbaka. Denna har vi sedan som underlag för ditt nybesök.

2. Vi går igenom din hälsohistoria grundligt, anamnes. Här tar vi reda på all information vi behöver, för en så komplett analys som möjligt.

3. Levande blodanalys, jag tar en liten bloddroppe från ett finger och lägger i ett mikroskop.

4. Jag utformar en handlingsplan med näringsråd samt ev. vidare åtgärder som t ex provtagning på vårdcentral eller annan terapeutisk behandling.

Under blodanalysen tittar vi tillsammans på en liten droppe av ditt blod i mikroskop direkt på plats och du kan samtidigt följa med på en skärm. Utifrån din blodbild och den samlade information vi fått om din nuvarande hälsa och tidigare hälsohistoria, går vi igenom vad som kan påverka hur du mår och vad du kan göra för att må bättre. Vid behov görs en uppföljande kontroll efter ca 2 – 4 månader. 

Ge din kropp och själ den uppmärksamhet den behöver, små förändringar kan få stora betydelser för din hälsa.

Kontaktuppgifter: camilla@carlefallpartner.se, mobil +46 705 615021