2 Blodet

Blodet är ett organ med många funktioner

Innehåller röda blodkroppar, som levererar syre till och koldioxid bort från alla celler i kroppen. Transporterar vita blodkroppar, som är kroppens immunförsvar. Blodet innehåller trombocyter och fibrin, vi kallar dom för reparatörerna, dessa reparerar hål i pulsådern och alla andra skadade vävnader. En transportväg för näring i kroppen: fett, aminosyror, blodsocker, vitaminer och mineraler. En transportväg för hormoner. Blodet ingår i kroppens avgiftningssystem, vilka är lymfa, lever, njurar och lungor. Är beroende av kroppens cirkulationssystem: hjärtat, artärer, vener och kapillärer. Det är också en transportväg för toxiska bakterier, virus, svamp, parasiter och tumörceller, samt en transportväg för miljötoxiner som metaller, lösningsmedel osv.

Blodets sammansättning och egenskaper

En vuxen människa som väger 70 kg har drygt fem liter blod. Knappt tre liter är en genomskinlig vätska som kallas för plasma och drygt två liter är celler som kallas blodkroppar.

Blodet består av en vätska, plasma och av levande celler som är fördelade i denna vätska. Blodet är alltså en vävnad med skiljer sig från andra vävnadstyper genom att det innehåller mer än 50 % vävnadsvätska och genom att det hela tiden är i rörelse. Blodplasman transporterar organiska och oorganiska substanser som är lösliga i vatten. Plasman består av ca 92 % vatten och ca 7 % protein. Det finns olika typer av plasmaproteiner och de flesta bildas i levern.

Mer än 90 % av blodets celler är röda blodkroppar, det finns ca 25 000 miljarder röda blodkroppar cirkulerande i blodbanan. Deras levnadstid är i genomsnitt 120 dagar, detta innebär att det dör 3 miljoner röda blodkroppar varje sekund, då antalet röda blodkroppar normalt är konstant så nybildas lika många varje sekund.

Vi har flera olika typer av vita blodkroppar, de produceras i benmärgen, och återfinns i lymfknutorna, mjälten och i lungornas alveoler, samt ute i vävnaderna vid inflammatoriska tillstånd. Vuxna människor har ca 7000 – 10 000 vita blodkroppar per mikroliter blod. Deras levnadstid varierar från att cirkulera bara några timmar i blodet till att de lever ytterligare 4 – 5 dagar ute i vävnaderna till månader/år beroende på vilken typ av vitblodkropp det handlar om. Kroppens immunförsvar skyddar oss från bakterier, virus och andra främmande ämnen.