Publicerad den Lämna en kommentar

Mina synpunkter om pandemin!

Blogg 14/12!

Här besvarar jag frågor som kommit till mig! (Ni hittar frågorna längst ner i denna text)

Pandemin ställer jag mig mycket frågande till idag, utifrån den faktakunskap som finns tillgänglig. Jag har tittat på antalet döda per invånare och år, hur många som insjuknat och blivit allvarligt sjuka och jämfört med tidigare år. Det är ingen skillnad mot 10 år tillbaka, varför har vi inte brytt om oss detta tidigare, det är samma antal. Jag ser ingen problematik att vi ska överleva denna s.k. pandemi, ett antal dör precis som det gör varje år, vilket är tragiskt men det är så livet ser ut. Återigen är det gruppen äldre människor 83+ och de med underliggande sjukdom som insjuknar värst och för några innebär det slutet, då kroppen säger ifrån, det är också full naturligt, hur tråkigt vi än tycker det är.

Med detta virus har man kunnat se att flera som insjuknat har exempelvis D-vitaminbrist, även de som har problem med hjärt- och kärlproblematik har drabbats hårdare, båda dessa 2 problematiker kan man åtgärda med rätt kunskap om hur kroppen fungerar i förbyggande syfte, det finns även andra underliggande sjukdomar, ex. lungproblem.

Ett exempel, idag arbetar jag bl. a med människor som söker hjälp för att de fått en läkardiagnos om förhöjda halter av blodfetter ”kolesterol” eller för högt blodtryck osv. men vill helst slippa ta läkemedel som används för hjärt- och kärlproblematik, p g a dess biverkningar samt att de vill förbättra sin hälsa.  

Den mat du stoppar i dig över tid är den största nyckeln avseende all hjärt- och kärlproblematik kombinerat med ett osunt leverne ihop med stress.

Din kropp påverkas till 100 % av vad du stoppar i dig, och det är ditt ansvar att du ger den rätt förutsättningar, här hade jag önskat att sjukvården kunde upplysa bättre och jobbat i frågan för länge sedan. Enligt min uppfattning borde sjukvården ha betydligt större kunskap inom kost, hälsa och näringsfysiologi, våra kroppar är uppbyggda av vitaminer, mineraler och aminosyror. Det är så du kan läka din kropp från insidan och som ung helt förebygga ohälsa på ålderns höst. Då tänker du kanske att det är kört när man är 50, 60+? absolut inte, det finns massor att göra.

Ni frågar om min akademiska utbildning, den utbildning som vi har i Sverige, läkarlinjen och andra sjukvårdsutbildningar (saknar nutritionslära på cellnivå), den kunskapen har jag satt mig in och utbildat mig i. Den senaste utbildningen heter mikronäringslära 2.0, är klar i januari/februari! De senaste 4 åren har jag gått flertalet utbildningar inom funktionell medicin, blodanalys, mikroskopslära- och teknik. Ämnet är stort och det kommer fram nya spännande vetenskaper hela tiden, så man får lov att hålla sig uppdaterad, och löpande gå kurs/utbildning inom mikronäringslära.

Jag blir imponerad av människor som besitter kunskap de kan använda sig av i praktiken, samt använder sin kompetens på ett trovärdigt sätt. Jag är inte imponerad av akademiker som viftar med ett papper att de har gått en viss akademisk utbildning, om de inte kan omsätta den kunskapen i praktiken och vara pålitliga och utföra ett gott arbete.

Jag träffar många fina eldsjälar som idag arbetar inom hälsa och som arbetar med funktionell medicin, där träffar jag både de som ändrat inriktning från den s.k. offentliga sektorn inom sjukvården och de som utbildat sig från grunden i funktionell/alternativ läkande medicin.

Vi jobbar med näringslära/näringsfysiologi, den vetenskap som studerar förekomsten av näringsämnen och kroppens omsättning och upptag av dessa (metabolism). För att hjälpa till med läkning sätter vi in funktionell medicin, rätt kost, motion ev. stresshantering för den enskilda. Det är oftast flera faktorer att ta i beaktande och ibland är det superenkelt att få en människa att må bättre med små enkla medel. Så jobbar inte sjukvården i Sverige, de jobbar endast med att dämpa symtom med läkemedel som recept, ej i förebyggande syfte.

Återigen sjukvården borde satsa på mer kunskap inom kost och hälsa, gå till botten med varför patienten är sjuk och åtgärda därutifrån, här finns det stora brister. Det finns många privata hälsoföretag idag som hjälper många människor till en bättre hälsa, tyvärr kostar det och alla har inte råd att vända sig dit.

En brygga mellan den befintliga sjukvården och de företag/terapeuter med kompetens inom funktionell medicin hade varit något i framtiden, för att få bukt på denna ohälsa som bara blir värre, framförallt hos våra unga.  

Idag är det dessutom svårt att få tag i bra mat som innehåller den näring vi behöver, p g a den massproduktion av all mat även frukt och grönsaker, näringsvärdet på våra matprodukter har minskat i näringsvärdet mellan 30 – 80 %. Då pratar jag inte om ekologiskt eller närproducerat, där är näringskedjan bättre. De som har råd och är insatt kan köpa dessa produkter men det är en ganska liten klick människor om vi tittar på hur många människor vi är på jorden. Vi lever dessutom i en galen stressad värld och många barnfamiljer köper mycket snabb mat, även unga, näringen där är urusel.

I USA har de en väldigt hög ohälsa, där ser man också att folket drabbats hårdare av Covid-19, men ohälsa finns överallt i världen även hemma i Sverige. 

Vi behöver lära oss att hantera dessa årliga influensor, de kommer inte sluta att komma. Ett annat sätt är att jobba med att hitta var virusets ursprung kommer ifrån och stoppa t ex. dessa djurmarknader och dåliga förhållande som finns i Asien. Hela miljöarbetet kring hur vi hantera djur i matindustrin i världen, den är hemsk. Vi kan börja med oss själva i Sverige, det finns massor att göra.

I min nästa föreläsning i vår kommer jag lägga fokus på näringslära, och hur kroppens metabolism fungerar, utifrån vitaminer och mineraler som har direkt koppling till vissa hälsosjukdomar och hur man kan förebygga dessa. Tanken är att jag också kommer vända mig till företag, för att nå den arbetande skaran av folket, som ett led i deras friskvårdssatsning av sin personal.

Avseende våra experter och som Ni litar på, gick hårt ut i media i slutet av 2020 och gör det fortfarande att alla ska omgående ta vaccinet, detta fick konsekvenserna av att några fantastiska människor dog som följd i första ledet av vaccinationerna och flera familjer är förkrossade. Man tog bort Astravaccinet ur sortimentet men några fick biverkningar och lever med dessa ännu. Så för mig är det inte självklart att man ska lita på dessa experter och vetenskapsmän!

Om nu våra experter är så kunniga och hade haft tillräcklig med kännedom om det vaccin som ni fått, varför visste man då inte att det bara skulle ha effekt i 3 månader och sedan vara helt verkningslöst efter 6 månader, och nu går de ut och säger att en 3 dos är ett måste, hur trovärdigt tror du att jag och andra med mig, tycker det är? Samt att vaccinets verkningsgrad totalt sätt är så låg.

Hade experterna haft kontroll på vaccinets verkningsgrad, skulle det enligt min mening varit det bästa att vänta med att ge vaccinet, i augusti, inte en dag tidigare. Ett influensautbrott sker oftast i november för att sedan öka i dec-mars och sedan klingar det av. Hur kommer det sig att dessa forskare och vetenskapsmän inte har koll på detta?

I april, kommer det låta så här från myndigheterna och politikerna, ”titta på smittkurvorna de har sjunkit, och de fortsätter vända neråt”

Jag säger redan nu, absolut, kurvorna kommer från och med april – oktober, sjunka, det gör det varje år!!!

Det som får mig att strida för allt det här är demokrati och våra mänskliga rättigheter, detta starka mediadrev är fruktansvärt. Jag är inte emot att människor tar vaccinet, för jag förstår att de gör det av rädsla och okunskap, och för de flesta äldre som tar vaccin varje år mot influensa och har underliggande sjukdomar och är sköra är det fullt begripligt, synd bara att detta vaccin inte är bättre. Däremot är jag högst tveksam till alla människor som är friska, friska människor behöver inte ta vaccin, ej heller barn.

En av er skriver: Vilken j-a bluff snackar du om???? Brott???

Jag har inte uttryckt mig på ett sådant sätt, det är inte mitt språkbruk, avseende lagbrott så säger jag igen, att införa Covid – pass är ett brott och strider mot de mänskliga rättigheterna.

EU begår flera brott, de mörklägger offentliga handlingar som vi inte kan få ta del av. Ett av mina tidigare uppdrag/jobb i Göteborgs Stad var att vara huvudansvarig för delar av stadens offentliga handlingar som registrator, jag höll utbildningar i detta, jag vet vad jag pratar om, och jag vet också var jag ska vända mig för att få reda på information. Tyvärr, får varken jag eller andra med mig ut det vi efterfrågar, det är mycket som inte hinns med eller prioriteras hos folkhälsomyndigheten.

Jag tror snart jag besvarat alla de inkommande frågorna, en är kvar:

En person frågar: Har du inte vaccinerat dina barn för barnsjukdomar heller?

Jo, det har jag, då de vaccinen var framtagna enligt praxis, dock inte svininfluensan. Där fick barnen bestämma själva efter ålder, om de ville ta den eller inte.

Avslutningsvis:

Jag kommer fortsätta kämpa och stötta dem som inte vill ta vaccinet och lobba för att vi ska slippa ha ett vaccinpass som idag är ett lagbrott, även verka emot att tvångsvaccinera våra barn!

Ta hand om er, ge kärlek och förståelse, hat bidrar aldrig till något gott!

Frågor som inkommit:

Camilla, vad har du för rekommendationen för att vi ska överleva pandemin?

Är det att få sjukdomen med oviss utgång eller vad är din medicin???

Vad har du för akademisk utbildning gällande biokemi?

Näringslära, hur funkar det i detta läget?

Tror att man ändå bör lyssna på vetenskapen och bekämpa pandemin.

Ang barns vaccination så ska de ha intyg från föräldrar < 18 år!

Vill gärna veta hur du med din erfarenhet tänker bekämpa pandemin i världen!

Vilken j-a bluff snackar du om???? Brott???

Har du inte vaccinerat dina barn för barnsjukdomar heller?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *