Publicerad den Lämna en kommentar

Biverkningar av vaccinerna!

Jag har studerat och granskat rapporterna från läkemedelverket 2022-01-21 och gjort en kort sammanfattning av de 3 vacciners biverkningsrapporter. Comirnaty (Pfizer/BioNtech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (Astra Zeneca)

Antal anmälda inkomna och registrerade biverkningsrapporter är 94 294, av dessa har man handlagt 18 142, alltså 20 %.

Totalt har man bekräftat 366 döda i Sverige av dessa vacciner per den 2022-01-19.

Det ligger i mitt intresse att följa utvecklingen och ta del av den information som finns att tillgå på läkemedelsverkets hemsida.

Ingen från FHM, Läkemedelsverket eller våra politiker går ut med denna information via media, personligen tycker jag det är en mycket viktig information, som just handlar om biverkningar och att det faktiskt finns människor som dött av dessa. Det känns oseriöst att undanhålla med denna så viktiga information, det finns alltid en baksida med ett läkemedel/vaccin.

Det sägs flera ggr per dag att detta är ett mycket säkert vaccin, med den information jag nu granskat så håller jag inte med. Detta är absolut inget säkert vaccin, nyttan överväger inte riskerna för väldigt många människor. Granskar man det ännu djupare så finns det forskning som påtalar starkt att unga och friska människor inte ska ta dessa mRNA vacciner, då det kan få fruktansvärda konsekvenser inom en 10 års period, det handlar om immunförsvaret och att det inte finns några erfarenheter av dessa vaccin.

Vad vaccinet gör är att föra in budbärar – RNA i cellerna (mRNA) som instruerar dem att tillverka spikproteinet. Problemet är att det aldrig tidigare används på människan, man har forskat i RNA sedan mitten av 1990 – talet, med ej används. Det här påverkar alla individers immunförsvar som ni förstår men det ni inte tänker på är att vi har olika nivåer avseende B och T – celler vilket gör att vissa blir sjuka av vaccinet och för andra går det bra, dock vet man inte på sikt vad det kommer innebära för kroppens immunförsvar på individ nivå, det får tiden utvisa.

Så fort man sparkar igång immunförsvaret, finns en risk! Och ju fler gånger du sparkar igång immunförsvaret, desto mer ökar risken. Punkt!

Det finns flera forskare och läkare världen över som försökt varna, dock blir de bara ner tystade. Alla äldre som är på och hjälper till och sprider denna propaganda om hur viktigt det är att alla ska vaccinera sig och vara solidariska, glömmer att de unga har ett helt liv framför sig, medan många som är förespråkare är 60 år och äldre, ni har levt större delen av ert liv till skillnad från de unga som ska bygga upp sitt immunförsvar och förhoppningsvis också uppnå eran ålder, det är en enorm skillnad. Då tycker jag man ska passa sig för att vara kaxig och säga att detta är ett säkert vaccin, för är det något som nu har bevisats så är det att det inte har fungerat som det utlovats.  

Biverknings antalen är mycket höga, högre än något tidigare vaccin vi använt, och då är vi långt ifrån klara med att se alla registrerade biverkningsanmälningar, 80 % är kvar att behandlas.

Här kommer fastställda allvarliga biverkningar:

Perikardit (inflammation i hjärtsäcken), Myokardit (bröstsmärta, andfåddhet, hjärtklappning och infektionssymtom), njursjukdomar, anemi, angriper kvinnors könsorgan, fertilitet, döda bebisar, stroke.

Övriga och vanliga biverkningar, som migrän, illamående, trötthet, hög feber, värk i kroppen osv… dessa tänker jag att ni har koll på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *